Project Image Project Image Project Image Project Image Project Image
Application

OISHI Pointo

Application แสดงข้อมูลโปรโมชั่น และคะแนนของแต่ละบัตรสมาชิกในเครือ ThaiBev โปรแกรมสามารถนำคะแนนแลกส่วนลด และ Voucher ได้

Details
Launch Peoject